EDUKACJA DOMOWA

W naszym liceum mamy duże doświadczenie w opiekowaniu się uczniami realizującymi obowiązek nauki poza szkołą. Co roku około połowa naszych maturzystów zdaje maturę, będąc wcześniej uczniami “domowymi”.

Nasz uczeń domowy:

  • co roku we wrześniu dostaje precyzyjne informacje o obowiązujących go przedmiotach i wymaganiach egzaminacyjnych;
  • zostaje poinformowany o zalecanych podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
  • ma swojego mentora, który jest z nim w kontakcie i udziela mu konsultacji średnio raz w miesiącu;
  • może otrzymać internetowy dostęp do cotygodniowej informacji o materiale, który jest realizowany w ADE oraz umawiać się na konsultacje z nauczycielami wybranych przedmiotów;*
  • zdaje przyjaźnie zorganizowane roczne egzaminy, które odbywają się według indywidualnie ustalonego harmonogramu.

* – oferta płatna, zakres do indywidualnego uzgodnienia

Uczniów, którzy lubią i chcą uczyć się samodzielnie, zapraszamy na bezpłatną rozmowę rekrutacyjną, zaś ich rodziców na krótkie spotkanie informacyjne, jeśli chcą zapisać do nas na edukację domową swoje dzieci. Nauka domowa jest w naszym ADE bezpłatna. Jedynie korzystanie z systematycznych konsultacji nauczycieli jest dodatkowo płatne w wysokości 25%-50% czesnego, zależnie od uzgodnionego zakresu.

Zapraszamy do kontaktu:

rekrutacja.ade@dobraedukacja.edu.pl
tel. 887 513 837